خانه » ميراث فرهنگی » مدیر پایگاه جهانی باغ های تاریخی ایران باغ فین به عنوان دفتر اصلی پایگاه جهانی 9 باغ ایرانی تعیین شد

مدیر پایگاه جهانی باغ های تاریخی ایران باغ فین به عنوان دفتر اصلی پایگاه جهانی 9 باغ ایرانی تعیین شد

دومین جلسه شورای فنی اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل استان اصفهان “مهران سرمدیان”دومین جلسه شورای فنی اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان باموضوع بررسی اولویت های مرمتی و ساماندهی فضای سبز مجموعه جهانی باغ فین با حضور کارشناسان موسسه تحقیقات و جنگلها و مراتع کشور و نیز کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان و اعضای شورای فنی اداره کاشان در محل مجموعه جهانی باغ فین برگزار شد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان با بیان مطلب فوق افزود:با توجه به حساسیت های یونسکو تشکیل جلسه شورای فنی با موضوع بررسی اولویت های مرمتی و نیز ساماندهی فضای سبز مجموعه جهانی باغ فین از دغدغه های سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور است.

“ناصر مشهدی زاده”مدیر پایگاه جهانی باغ های تاریخی ایران افزود: دفتر اصلی پایگاه جهانی 9 باغ ایرانی در باغ فین تعیین شده است و شورای مذکور به طور مستمر در موضوعات باغ فین جلسات کارشناسی تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که برنامه مدیریت درختان و گیاهان باغ تاریخی فین به زودی تصویب شده و کاشت درختان جایگزین در باغ تاریخی فین انجام خواهد گرفت.