زمانی برای مهربانی با طبیعت

81105959-5598740

با گذشت 12 روز از بهار و فرا رسیدن 13 فروردین روز طبیعت، میهمانان زیادی در ضیافت طبیعت حاضر شدند و طبیعت با شکوفه های بهاری به استقبال آنان آمده است.

انسان به طبیعت نیاز دارد و بدون طبیعت قادر به ادامه حیات نیست در این راستا هر عاملی که به حیات مردم مرتبط باشد شایسته حفظ و نگهداری است بنابر این حفاظت از این نعمت خدادادی یک ضرورت محسوب می شود.

تخریب طبیعت و محیط زیست به معنی نابودی خود و نسل آینده است. وقتی به طبیعت بی مهری می کنیم و مثلا درخت ها را قطع و به تخریب جنگل ها می پردازیم سیل به راه می افتد و خانه مان ویران می شود؛ این ساده ترین مثال برای تخریب طبیعت است.

12 روز از بهار گذشت و امروز 13 فروردین روز طبیعت است؛ میهمانان زیادی در ضیافت طبیعت حاضر شدند و طبیعت با شکوفه های بهاری به استقبال آنان آمده است.

امروز طبیعت بیش از هر روز دیگر میهمان دارد و ضیافت او پررونق تر از روزهای دیگر است. سفره طبیعت امروز گسترده تر از روزهای دیگر است و صد البته میهمانان نیز از هر قشری آمده اند.

امروز طبیعت هیچ چیز برای میهمان کم نگذاشته و رسم میزبانی را به خوبی برجای آورده است اما میهمان در مقابل این همه لطف و نعمت ها چه خواهد کرد؟

شکوفه گل ها و درختان تازه باز شده است و در گوشه دیگر تازگی چمن زارها هر بیننده ای را مدهوش می کند.

حالا طبیعت به نظاره نشسته است تا میهمانان با او چه می کند. طبیعت در روزهای بهاری و فصل شکوفه بیشترین میهمانان را پذیرایی می کند و اگر از حفظ محیط زیست غافل شویم خسارات زیادی به محیط اطرافمان وارد خواهد شد.

امروز ایرانیان براساس یک رسم و آیین کهن به دامن طبیعت رفتند تا باور نیاکان خود را در ارج نهادن به طبیعت را برجای آورند.

سیزده به در سیزدهمین روز فروردین ماه و از جشن های نوروزی است. در تقویم های رسمی ایران این روز روز طبیعت نامگذاری شده است.

برخی بر این باورند در این روز باید برای راندن نحسی از خانه بیرون روند و نحسی را در طبیعت به در کنند. اما برای اثبات اینکه ایرانیان قدیم هم این دیدگاه را داشتند هیچ روایت تاریخی و قابل استنادی وجود ندارد.

گفته می شود ایرانیان باستان در آغاز سال نو پس از 12 روز جشن گرفتن و شادی کردن که به یاد 12 ماه سال است، روز 13 نوروز را که روز فرخنده ایست به باغ و صحرا می رفتند و شادی می کردند و در حقیقت با این ترتیب رسمی بودن دورهً نوروز را به پایان می رساندند.

تا کنون هیچ دانشمندی ذکر نکرده که 13 نوروز نحس است بلکه قریب به اتفاق روز 13 نوروز را بسیار سعد و فرخنده دانسته اند. برای مثال در آثار الباقیه ابوریحان بیرونی، جدولی برای سعد و نحس بودن روز ها قرار دارد که در آن برای سیزدهم نوروز که تیر روز نام دارد، کلمهٔ سعد به معنی نیک و فرخنده آمده است.

یکی از آیین های این روز سبزه گره زدن است که بیش تر جوانان در این روز این کار را انجام می دهند. گره زدن سبزه به معنای گره زدن زندگی با طبیعت است که همشیه سبز و شاداب باقی بمانیم.

 

Check Also

کرونا را جور دیگر باید دید

یک استاد دانشگاه بر این باور است که «کرونا و قرنطینه خانگی باعث شد تا …