مراسم رونمایی از نقشه‌های ثبت شده تاریخی ایران

IMAGE635341134977331272
مراسم رونمایی از نقشه‎های ثبت شده تاریخی ایران در برنامه حافظه جهانی یونسکو در معاونت پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش‌های بین الملل اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه ایران انجام شد.با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و ایرینا بوکووآ مدیر کل یونسکو مراسم رونمایی از نقشه منتخب و احیای گواهینامه ثبت جهانی نقشه‎ها و ادای تقدیرنامه به دست‎اندرکاران ثبت جهانی نقشه‌ها در معاونت پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش‌های بین الملل اداره استاد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه ایران آغاز شد.

به گزارش ایرانگرد نیوز، وزارت امور خارجه به عنوان یکی از نخستین دستگاههای بروکراسی در کشور، دارای آرشیوی غنی مشتمل بر قریب 50 میلیون سند، اغلب از دوره قاجار تاکنون است. در این آرشیو نزدیک به 7000 اصل یا نقشه‌های تاریخی مرزی منطقه و غیره وجود دارد.
در حقیقت این مجموعه فاخر و کم نظیر جزء میراث مادی و معنوی دستگاه‌های دیپلماسی کشور محسوب می‌شود که اقدام در جهت شناسایی، معرفی و ثبت مجموعه‎ای از نقشه‌های تاریخی دوران قاجار در برنامه حافظه جهانی یونسکو در سال 1392 گام مهمی در این راستا بود.
موسسه بین المللی مطالعات آسیای مرکزی در صدد انتشار اطلسی از منتخب نقشه‎های به ثبت رسیده خود در قالب برنامه حافظه جهانی است که در سال جاری محقق می‌شود.

 

Check Also

افتتاح نخستین موزه روانپزشکی کشور

شهردار منطقه ۱۱ تهران در آستانه فرا رسیدن هفته تهران از بازگشایی نخستین موزه روانپزشکی …