کمیسیون شورای عالی میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تشکیل شد

کمیسیون شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حضور معاونین سازمان میراث فرهنگی و نمایندگانی از دستگاههای عضو برگزار شد.

این کمیسیون به منظور بررسی پیشنهادهای اصلی برای طرح در شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که با حضور رئیس جمهور تشکیل خواهد شد، برگزار شد.

عضو شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اسدالله درویش امیری معاون امور مجلس، حقوقی و استانها، بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی، مدیران کل معاونتهای سازمان و نمایندگانی از دستگاههای عضو شورای عالی میراث فرهنگی از حاضرین در این جلسه بودند.

در این جلسه پیشنهاد سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت واگذاری صدور کلیه مجوزهای فعالیت های آموزشی، نمایشگاهی و تولیدی حوزه صنایع دستی به سازمان میراث فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعلام نظر حاضرین، مقرر شد این پیشنهاد در شورای معاونین سازمان میراث فرهنگی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

همچنین پیشنهاد ایجاد کارگروه حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی(الزام کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به انجام امور حفاظت، مرمت و نگهداری اماکن و ابنیه میراث تاریخی و فرهنگی در اختیار با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) برای طرح در شورای عالی، مورد توافق اعضای حاضر قرار گرفت. تهیه شیوه نامه جدید برای این بند و اعمال نظرات نمایندگان دستگاهها برای تهیه این پیش نویس از دیگر مصوبات این جلسه بود.

تکلیف دستگاههای ذیربط جهت تامین زیرساختهای لازم برای پایگاههای میراث جهانی از دیگر بندهایی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و بنا بر نظر موافق اکثریت، مقرر شد این بند در شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مطرح و تصمیم گیری شود.

یادآور می‌شود، شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تا یک ماه آینده با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد.

Check Also

بقایای سالم یک خرس عصر یخ در شمال روسیه پیدا شد

محققان می گویند یک شکارچی گوزن شمالی در شمال دور روسیه که بخشی از قطب …