تبلیغات سفر به ایران در کشور آلمان

درحالی که با اجرایی شدن برجام و تبلیغات مثبتی که درخصوص ایران انجام می‌شود، در عین آنکه تصویر ذهنی جهانیان نسبت به ایران در حال تغییر است، ایران به عنوان مقصدی ارزان قیمت برای گردشگران خارجی به حساب می‌آید.
در این راستا فضا به اندازه‌ای برای تبلیغ سفر به ایران باز شده‌است که یکی از آٰژانس‌ها در تبلیغ تورهای سفر به ایران برای آلمانی‌هایی که قصد دارند سفری ۸ روزه به ایران را تجربه کنند مبلغ ۱۵۹۵ یورو را در نظر گرفته‌است و برای تبلیغ آن پوستر منتشر کرده‌است.
در عین آنکه تصویر بانویی ایرانی با حجاب منتشر شده‌است اما لبخند او نشان از آزادی و میزبانی ایرانیان از گردشگران خارجی دارد.
اصفهان و میدان نصف جهان از یک سو و باغ‌ ارم که در زمره باغ‌های ایرانی و میراث جهانی است از دیگر سو در کنار گنبد و مناره‌های تاریخی نمایی از ایران را به عنوان مقصدی فرهنگی، تاریخی و مذهبی به نمایش گذاشته است.
تصویری که این پوستر از ایران نشان می‌دهد با وجود آنکه تمام داشته‌های ایران در حوزه گردشگری نیست اما گامی بزرگ در حوزه تبلیغ و تغییر تصویر ذهنی جهانیان از ایران کویری و شتر سوار است.

Check Also

بقایای سالم یک خرس عصر یخ در شمال روسیه پیدا شد

محققان می گویند یک شکارچی گوزن شمالی در شمال دور روسیه که بخشی از قطب …