نخستین همایش ملی توسعه پایدار کسب و کار و کارآفرینی هنرهای سنتی و صنایع دستی در بومگردی

نخستین همایش ملی توسعه پایدار کسب و کار و کارآفرینی هنرهای سنتی و صنایع دستی در بومگردی چهارم اردیبهشت ماه در شهرستان فومن برگزار می شود.

«مرتضی طالع ماسوله» رییس کمیسیون گردشگری مجمع توسعه گیلان: نخستین همایش ملی بدین جهت در گیلان برگزار می شود که این استان در موضوع بومگردی به سرعت در حال رشد و یکی از استان های پیشرو در این زمینه است و این توسعه از دورن جامعه محلی و فرهنگ مهمان نوازی آنها برخاسته است.
وی اظهار داشت که با راه اندازی هر خانه بوم گردی دستکم سه نفر و حداکثر ۷ تا ۱۰ نفر اشتغالزایی می شود.
این مدرس دانشگاه ،گفت: هدف اصلی از برگزاری این همایش ،تبیین جایگاه هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران به عنوان زیرساخت توسعه پایدار کسب و کار و کارآفرینی در بومگردی است.
طالع توضیح داد: اقامتگاه بوم گردی به معنای محل اقامت مسافر اما منطبق بر فرهنگ و جغرافیای آن منطقه است. در حالی که هتل‌ها و مهمان سراها در کل ویژگی‌های مشترک زیادی با همدیگر دارند و تفاوت چندانی بین یک هتل در یک شهر با هتل دیگری در شهر دیگر وجود ندارد.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه، این دقیقا نقطه مقابل هتل و مهمان سراها با اقامت گاه‌های بومگردی است، اضافه کرد: اقامت گاه‌های بومگردی اکثرا تشابه کمی با یکدیگر دارند حتی اگر در یک منطقه جغرافیایی واقع شده باشند چرا که قاعده خاصی برای ساخت چنین اقامت گاه هایی وجود ندارد. بومیان هر منطقه جغرافیایی بر اساس شرایط ساخت و ساز و مهم تر از آن فرهنگ منطقه خود دست به ساخت چنین اقامت گاه هایی می‌زنند.
طالع ،افزود: شیوه زندگی در اقامتگاه های بومگردی مساله مهمی است. مالکان، اصرار به داشتن یک سبک سنتی در اقامتگاه ها دارند چرا که این نکته مهمترین تمایز آن ها با هتل های چند ستاره است و گردشگران بسیاری را به سمت خود جذب می‌کند.
وی در ادامه به محورهای نخستین همایش همایش ملی توسعه پایدار کسب و کار و کارآفرینی هنرهای سنتی و صنایع دستی در بومگردی اشاره کرد و گفت: مؤلفه های اکوسیستم کارآفرینی هنرهای سنتی صنایع دستی در بومگردی ،چالش ها و فرصت های کسب و کار وکارآفرینی در توسعه پایدار هنرهای سنتی صنایع دستی در بومگردی و آموزش و پژوهش هنرهای سنتی صنایع دستی در بومگردی را از جمله اهداف این همایش است.
رییس کمیسیون گردشگری مجمع توسعه گیلان ادامه داد: شناسایی و معرفی ذینفعان، متخصصان، مدرسان، پژوهشگران و الگوهای موفق کسب و کار و کارآفرینی هنرهای سنتی صنایع دستی در بومگردی و فرهنگ سازی جهت احیا، ترویج و توسعه پایدار کسب و کار و کارآفرینی هنرهای سنتی صنایع دستی در بومگردی دیگر محورهایی است که این همایش در پی دست یافتن به آن است.
طالع ادامه داد: وضعیت موجود و مطلوب تولید، عرضه و فروش محصولات هنرهای سنتی صنایع دستی در بومگردی، الگوهای کارآفرینی هنرهای سنتی صنایع دستی درتوسعه پایدار کسب وکار و کارآفرینی بومگردی دیگر موضوعاتی است که این همایش بدان خواهد پرداخت.
مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه جامعه بومی به مثابه بستر توسعه بنگاه های اقتصادی کوچک درتوسعه پایدارکسب وکار وکارآفرینی هنرهای سنتی صنایع دستی است، توضیح داد: در این همایش به تاثیر هنرهای سنتی صنایع دستی در اکوسیستم بومی کارآفرینی (محیط زیست و کشاورزی) پرداخته می شود.
وی، تاثیرات متقابل هنرهای سنتی صنایع دستی و بومگردی از منظر اقتصادی، فرهنگی واجتماعی، زنان کارآفرین و صاحب کسب و کار هنرهای سنتی صنایع دستی در بومگردی و ارزیابی رویکرد های عرضه محور و تقاضا محور هنرهای سنتی صنایع دستی در بومگردی را دیگر عناوین این همایش ملی ذکر کرد.
رییس کمیسیون گردشگری مجمع توسعه گیلان با اشاره به اهمیت نقش و جایگاه هنر و میراث ناملموس در بومگردی گفت: شناسایی و معرفی ویژگی های بومزادی هنرهای سنتی صنایع دستی واحدهای جغرافیایی مناطق مختلف ایران در توسعه پایدار در این همایش بررسی می شود.
طالع اظهار داشت: شاید بیش از هزار خانه های بومگردی در کل استان گیلان وجود دارد که در این حوزه فعالیت می کنند.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه برای نخستین بار در ایران بحث بوم گردی از روستای ماسوله در سال ۷۶ آغاز شد، اظهار داشت :هر کسی که وارد این عرصه می شود بایستی تمام محصولات، امکانات و تجهیزاتی مورد استفاده در اقامتگاه بوم گردی اش، از هنرهای سنتی و صنایع دستی بومی باشد تا هماهنگی بین خود آن تاسیسات بومگردی و تجهیزات آن ایجاد شود.

Check Also

بقایای سالم یک خرس عصر یخ در شمال روسیه پیدا شد

محققان می گویند یک شکارچی گوزن شمالی در شمال دور روسیه که بخشی از قطب …