ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی صنایع دستی در کشور

مدیرعامل مجمع ملی هنرمندان و صنعتگران:  تشکیل بانک اطلاعاتی می تواند در راستای تولید، فروش و صادارت صنایع دستی کشور تاثیر گذار باشد.

حسین بختیاری : تجارت صنایع دستی نیاز به برنامه ریزی مدون و بانک اطلاعاتی دارد تا حلقه گم شده میان تولید و مصرف مشکل این حوزه را برطرف کند.

وی با اشاره به اینکه در این خصوص بخش خصوصی، دولتی و قانونگذاری باید مشارکت همسویی داشته باشند، تصریح کرد: با وجود تحریم و بلا استفاده بودن از سرمایه دلاری، می توان از کمک دولتی، هنرمندان، تجار، سازمان های غیر دولتی و سرمایه گذاران را برای رونق صنایع دستی بهره برد.

مدیرعامل مجمع ملی هنرمندان و صنعتگران اضافه کرد: هنرهای سنتی، صنعتی زودبازده و اثر گذار در تولیدناخالص کشور محسوب می شوند که توجه به این حوزه می تواند کاهش وابستگی فروش نفت را برای ما به همراه آورد.

وی با بیان اینکه آمار فروش چمدانی و افزایش معیار مطلوب برای صادارت صنایع دستی نیست، گفت: باید همه در این بخش از تک روی ها پرهیز کرده و برای عزم ملی کمر همت ببندند تا ساختار بازرگانی و تولید راکد کشور نیز پویا شود.

در بخش مواد اولیه دچار خود تحریمی هستیم

مدیرعامل مجمع ملی هنرمندان و صنتعتگران صنایع دستی اظهار کرد: در بخش مواد اولیه برای هنرهای سنتی هیچ کمبودی در کشور وجود ندارد بلکه می توانیم این مواد را با بالاترین کیفیت تولید کنیم.

وی ادامه داد: هم اینک ما دچار خود تحریمی و نظارت های غلط در این حوزه هستیم که با ساختار مداری بیشتر این موضوع را حل و فصل خواهیم کرد.

به گفته بختیاری هر زمانی که تولید کننده، فروشنده و هنرمند راضی باشند، صادرات کشور مطلوب و ارز آوری خوبی را در کشور شاهد خواهیم بود.

در ۱۱ ماهه سال گذشته صادرات صنایع دستی ۴۲۷ میلیون دلار به صورت رسمی و چمدانی ارزآوری داشته است.

Check Also

بقایای سالم یک خرس عصر یخ در شمال روسیه پیدا شد

محققان می گویند یک شکارچی گوزن شمالی در شمال دور روسیه که بخشی از قطب …