Tag Archives: آثار شگفت انگیز

پیروسمانی نقاشی که در فقر جان سپرد.

نقاشی های پیروسمانی 1

نیکو پیروسمانی، نقاشی خودآموز بدوی‌گرای گرجی بود که در فقر بر اثر سوءتغذیه جان داد و بعد از مرگش به شهرت رسید. اگر به نخستین غارنگاری های انسان بنگریم می توان آن را فرایندی در راستای مانا کردن خود در جهان هستی دانست؛ همواره بشر آرزوی دست یافتن به آب زندگانی را داشته است و در حکایت ها و افسانه های اسطوره های رویای دستیابی …

بیشتر بخوانید »