Tag Archives: پارک

تبدیل بوستان سرخه‌حصار به اکو پارک

شهردار منطقه۱۳ با اشاره به ظرفیت های زیست محیطی شرق تهران ، از تبدیل بوستان جنگلی سرخه‌حصار به «اکو پارک» خبر داد. مرتضی رحمان زاده با بیان اینکه تبدیل بوستان جنگلی سرخه حصار به اکو پارک در افق پیش روی حوزه محیط زیست منطقه قرار دارد، افزود: فاز اول اکو پارک سرخه‌حصار با موضوع شناسایی و حفظ تنوع‌زیستی آن آغاز …

بیشتر بخوانید »