Tag Archives: پلنگ ایرانی

مدل بیمه پلنگ ایرانی طراحی می شود

-مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست از طراحی مدلی جدید برای بیمه پلنگ ایرانی در قالب برنامه ملی عملیاتی حفاظت و مدیریت این گونه در کشور خبر داد. به گزارش ایرانگرد نیوز از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، علی تیموری افزود:یکی از موضوعات اساسی که در تهیه و تدوین برنامه ملی عملیاتی …

بیشتر بخوانید »