برگزاري دوره هاي آموزشي شاغلين صنايع دستي گيلان

برگزاری دوره های آموزش
معاونت صنايع دستي استان گيلان به منظور افزايش اطلاعات عمومي و تخصصي شاغلين صنايع دستي با هدف ارتقاء توان رقابت و حضور مؤثر در عرصه توليد و بازار از سال گذشته اقدام به برگزاري دوره هاي آموزش شاغلين صنايع دستي کرده است.

اولين دوره با نام دوره مديريت بازرگاني و بازاريابي با محتواي آشنايي با بازارهاي داخلي و خارجي و نحوه حضور در آنها، نحوه حضور در نمايشگاه ها به همراه استانداردهاي مربوط به آن،آشنايي با تجارت و فنون بازرگاني، آشنايي با قوانين گمرکي و صادرات، کارآفريني و ايجاد کسب و کار برگزار شد.

دوره دوم با عنوان قوانين اداري و برنامه هاي حمايتي صنايع دستي با محتواي آشنايي با ثبت آثار ابتکاري و ثبت مالکيت معنوي(ثبت علائم تجاري، طرح صنعتي،اختراع و نشانه هاي جغرافيايي)، آشنايي با سازمان هاي جهاني مرتبط، آشنايي با برنامه نشان مرغوبيت صنايع دستي(مهر اصالت)، بسته بندي محصولات صنايع دستي، درآمدي بر قوانين و مقررات کار مرتبط با کارآفريني و موارد کاربرد عمليات بانکي برگزار شد.
شايان ذکر است در پايان دوره گواهينامه معتبر به شرکت کنندگان اعطاء مي گردد.

Check Also

معرفی نقاشان زن نامدار به بهانه روز جهانی طراحی و نقاشی

 ۱۶ می برابر با ۲۶ اردیبهشت ماه، روز جهانی طراحی و نقاشی اعلام شده است. …