رئیس سابق از کنوانسیون یونسکو بی‌خبر است؟


رئیس سابق از کنوانسیون یونسکو بی‌خبر است؟

 

شیردال چند هفته قبل به ایران بازگشت اما نظرها بر سر اصل یا بدل بودن آن ادامه دارد. هرچند برخی کارشناسان سر این موضوع بحث می‌کنند و حرف‌هایی می‌زنند که البته چون کارشناس‌اند حق‌شان است؛ اما اظهار نظر رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی و محکوم کردن بازگشت این شیردال، ذهن را درگیر این پرسش می‌کند، که نکند رئیس اسبق چیزی درباره کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی یونسکو نمی‌داند.

 

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …