تغییر میزان جرایم برای کشتار جانوران در شورایعالی محیط زیست


مشاور ارشد سازمان محیط زیست

تغییر میزان جرایم برای کشتار جانوران در شورایعالی محیط زیست

 

کم بودن میزان جریمه برای کشتار حیوانات مدت هاست بعد از هر مورد کشتن جانوران مطرح می شود و فعالان محیط زیست به بازدارنده نبودن این میزان جرایم، اعتراض دارند. سازمان حفاظت محیط زیست در نظر دارد تغییرات لازم در این زمینه را در شورایعالی محیط زیست بررسی و اعمال کند.

 

Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …