سهم اندک ایران از باستان شناسی جهانبه مناسبت روز جهانی باستان‌شناسی


سهم اندک ایران از باستان شناسی جهان

۱۹ اکتبر مصادف با ۲۷ مهرماه روز جهانی باستان‌شناسی است. نامگذاری این روز از سوی موسسه باستان شناسی آمریکا انجام گرفته است. با نگاهی واقع گرا و در مقیاسی جهانی سهم باستان شناسی ایران در پیشبرد دانش باستان شناسی، اعم از پیشرفت‌های تئوریک، متودیک و از آن مهمتر کاربردی، بسیار ناچیز است. بیشتر پژوهشگران اروپایی و آمریکایی آشنایی بسیار محدودی با باستان شناسی ایران دارند. تقریبا برایشان اصلا موضوعیت ندارد! نمی‌دانند که در ایران چه شکل‌هایی از باستان شناسی وجود دارد؟

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …