اعتراض دسته جمعی باستان شناسان یونان به تخریب یک جاده باستانی




اعتراض دسته جمعی باستان شناسان یونان به تخریب یک جاده باستانی

اعتراض ۲۰۰ باستان شناس یونانی درباره احداث یک ایستگاه مترو درمحلی که بقایای یک جاده قرن چهارم متعلق به روم باستان درآن قرار دارد و یک ردیف فروشگاه نیز در مسیر آن همراه است، به اعتراض ۱۲۰۰۰ نفره همراه شد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …