خروج آثار تاریخی از ثبت نگران کننده شده است


نامه سازمان های غیردولتی میراث فرهنگی کشور به رییس سازمان میراث فرهنگی

خروج آثار تاریخی از ثبت نگران کننده شده است

سازمان های غیردولتی فعال حوزه میراث فرهنگی کشور با ارسال نامه ای خطاب به نجفی ریاست سازمان میراث فرهنگی کشور، در باره با رویه اخیر خروج آثار تاریخی کشور ابراز نگرانی و خواستار رسیدگی با متخلفان شدند.

 

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …