امروز ۱۰۰ دفترخدمات مسافرتی غیر مجاز معرفی و پلمپ خواهند شد
امروز ۱۰۰ دفترخدمات مسافرتی غیر مجاز معرفی و پلمپ خواهند شد

فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی غیر مجاز کار را به جایی رساند که امروز اسامی ۱۰۰ دفتر غیر مجاز از سوی سازمان میراث و گردشگری معرفی و در صدد پلمپ آنها اقدامات لازم انجام خواهد شد. گفته می‌شود حدود ۵۰۰ دفتر خدمات مسافرتی غیر مجاز در تهران فعال هستند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …