نقش مجتمع پتروشيمي بندرامام در مرگ 20 هزارماهي

عبدالرضا کرباسي  در خصوص روند پرونده آلودگي شيميايي خورموسي گفت: پرونده کماکان در جريان است و در پي درخواست دادگاه، نتايج آناليز خروجي پساب پتروشيمي نشان داد که علاوه بر واحد استايرن واحد کلرو الکالاين هم از مجتمع پتروشيمي بندر امام تخليه اضطراري داشته که اين ترکيبات سمي موجب مرگ و مير گسترده ماهيان در خور موسي شده است.

وي با بيان اينکه نتايج آناليز به دادگاه ارائه شده اظهار داشت البته پس از تخليه اين مواد در آب اثبات ميزان و نقش مواد سمي در مرگ و مير ابزيان چندان آسان نيست با اين حال نتايج آناليزها و نمونه بر داريها که گواه وجود مواد سمي ناشي از پترو شيمي است در اختيار داداگاه قرار گرفته است.

به گفته کرباسي، مسئولان محيط زيست استان خوزستان در حين حادثه و در زمان تخليه ماده شيميايي استايرن در محل حضور داشته و شاهد خروج اين ماده سمي و خطرناک از مجتمع پتروشيمي بندر امام بوده اند اما همزمان با اين حادثه واحد ديگري از اين مجموعه ماده سمي ديگري به خور موسي تخليه کرده است.

معاون دريايي سازمان محيط زيست تصريح کرد: تمام واحد هاي صنعتي که با مواد شيميايي سمي سرو کار دارند در مواقعي براي جلوگيري از آتش سوزي ناچار به تخليه اضطراري مقداري از مواد شيميايي خود هستند که از نظر محيط زيست اين مواقع حادثه زيست محيطي تلقي مي شود لذا چنين واحدهايي بر اساس قانون ملزم به داشتن حوضچه هاي تخليه اضطراري هستند تا در چنين مواقعي به جاي رها کردن مواد سمي در محيط انها را در حوضچه هاي اضطراري تخليه کنند تا هم آلودگي زيست محيطي ايجاد نکنند و هم در مواقع لزوم بتوانند اين مواد را دوباره بازيافت کنند.

کرباسي ياد آور شد مجتمع پتروشيمي بند امام مجهز به حوضچه تخليه اضطراري مواد سمي نيست.

وي در پاسخ به اينکه آيا سازمان محيط زيست به عنوان يک ارگان نظارتي نبايد پيش از وقوع چنين حوادثي واحدهاي صنعتي همچون مجتمع پتروشيمي را ملزم به رعايت اين قانون و داشتن حوضچه اضطراري مي کرد اظهار داشت: ارزيابي صنايع پيش از استقرار و بعد از احداث براي کنترل آلاينده ها و حسن اجراي موازين زيست محيطي بر عهده واحد ارزيابي معاونت انساني سازمان محيط زيست و نه معاونت دريايي سازمان است بنابراين بايد از اين معاونت بپرسيد که چرا در نظارت کوتاهي کرده اند.

معاون دريايي سازمان محيط زيست تصريح کرد: البته معتقدم براي ارزيابي و نظارت واحد هاي صنعتي دريايي و ساحلي بايد معاونت دريايي سازمان با معاونت انساني همکاري کند که در ايين نامه هاي جديد سازمان به اين نکته توجه شده و اخيراً از معاونت دريايي نيز براي گزارش ارزيابي واحد هاي صنعتي دريايي و ساحلي نظر خواهي مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در اوايل مهر ماه جاري مديرکل حفاظت محيط زيست خوزستان از تخليه مواد شيميايي خطرناک «پتروشيمي بندر امام» به «خورموسي» خبر داد و گفت: در اثر اين آلودگي حدود 20 هزار ماهي تلف شده اند. در اين حادثه پتروشيمي بندر امام که مجاور «خورموسي» قرار دارد، نوعي مواد شيميايي خطرناک (استايرن) به خوريات تخليه کرده که علاوه بر آلودگي اين محل به خليج فارس نيز راه پيدا کرده است.پتروشيمي بندر امام اين آلودگي را نتيجه يک حادثه عنوان کرده، اما مسئولن محيط زيست اين بهانه را غير قابل قبول دانستند چراکه اين نخستين بار نيست که اين پتروشيمي مواد شيميايي خود را به خوريات تخليه مي کند و در سال هاي گذشته نيز اين مسئله تکرار شده است.

پتروشيمي بندر امام پس از هشت سال که به بهانه هاي مختلف تعطيلي خط توليد «کلرآلکالي» به روش جيوه و جايگزيني آن با «روش ژئوممبران» و حذف جيوه از فرآيند توليد را به تعويق انداخته بود، در نهايت در سال 87 به سازمان حفاظت محيط زيست تعهد داد که ظرف دو سال اين جايگزيني را انجام دهد، اما اين تعهد هنوز عملي نشده و بنا به گفته هاي مسئولان محيط زيست چنانچه اين پتروشيمي نتواند به وظايف خود عمل کند و يا از اجراي تعهداتي که سال ها به مسئولان و دستگاه هاي نظارتي وعده کرده ناتوان باشد، محيط زيست نسبت به تعطيلي کامل واحد «کلرآلکالي» به دليل آلودگي به ترکيبات جيوه اقدام مي کند و تمام مسئوليت هاي اين تعطيلي نيز بر عهده مديران اين مجتمع خواهد بود.

استايرن ترکيب کاملا سمي و جزو مواد آلي خطرناک است که تخليه آن به دريا، مرگ و مير گسترده ماهيان و آبزيان را به دنبال خواهد داشت.ترکيبات جيوه نيز که به همراه پساب اين پتروشيمي به خورموسي تخليه مي شود، جزو مواد بسيار خطرناک است که ترکيب آن با مواد آلي يکي از سمي ترين ترکيبات را ايجاد مي کند. همچنين ترکيبات جيوه در بدن ماهيان و آبزيان ذخيره و وارد چرخه غذايي انسان ها مي شود که عامل بيماري هاي بسياري است.

«خور موسي» کانال طويل و عميقي است که از خليج فارس منشعب شده و به دليل ويژگي هاي خاص خود در منطقه از موقعيت ممتازي برخوردار است. بر اساس کنوانسيون رامسر (کنوانسيون تالاب‌هاي جهان) «خورموسي»، «خور الاميه» و «تالاب شادگان» با عنوان «تالاب بين المللي شادگان» ثبت شده اند. خورموسي با اکوسيستمي منحصر به فرد، در ساحل شمالي خليج فارس و جنوب خوزستان واقع است که زيستگاه بسياري از پرندگان نادر و مکان تخم ريزي بسياري از ماهيان خليج فارس است. ژرفاي زياد خور موسي همچنين باعث شده است تا کشتي هاي 70 هزار تني نيز به سهولت در اين آبراه رفت و آمد کنند. گفته مي شود حدود 2 هزار نفر از مردم بومي خور موسي از ماهيگيري گذران زندگي مي‌کنند.

 

 

Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …