مظاهري معاون آموزش‌ و پژوهش محيط زيست شد

به گزارش روابط عمومي سازمان حفاظت محيط زيست، معصومه ابتکار در حکمي، مهناز مظاهري را به سمت معاونت آموزش و پروش سازمان محيط زيست منصوب کرد که متن آن به شرح زير است.تدوين برنامه راهبردي معاونت آموزش و پژوهش با استناد به اسناد بالادستي، توسعه آموزش همگاني محيط زيست در جهت ارتقاء فرهنگ و اصلاح شيوه زندگي، توجه به امر پژوهش با اولويت پژوهش‌هاي کاربردي، تقويت ارتباط و تعامل با محافل علمي و پژوهشي، سازمان‌هاي مردم نهاد و فعالان جامعه مدني و عرصه طبيعت و محيط زيست، تدوين راهبردهاي توسعه پايدار در سطح ملي و مطالعات کاربردي اقتصاد محيط زيست به منظور ارزشگذاري اقتصادي منابع از جمله اموري است که انتظار دارد از طريق برنامه‌ريزي اصولي و مناسب نسبت به تحقق آن اهتمام فرماييد. اميد است با عنايات الهي و جلب مشارکت مردمي بتوانيد سياست‌هاي دولت تدبير و اميد را به پشتوانه تلاش همکاران آن معاونت محقق سازيد.

“مهناز مظاهري اسدي” متولد 1338 در اصفهان، رئيس پژوهشکده زيست فناوري سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران است.

وي کار‌شناسي خود را در رشته کشاورزي گرايش باغباني، کار‌شناسي ارشد را در رشته بيوتکنولوژي گرايش ژنتيک مولکولي و دکتراي خود را نيز در رشته بيوتکنولوژي گرايش بيوتکنولوژي محيط زيست از دانشگاه رورکي هندوستان اخذ کرده است.

مظاهري در دوره قبلي رياست ابتکار در سازمان حفاظت محيط زيست مشاور پژوهشي رئيس سازمان و دبير شوراي پژوهشي سازمان حفاظت محيط زيست بوده است.

ايمني زيستي براي همه، فناوري زيستي مدرن و ايمني زيستي، بيوتکنولوژي نوين و ارزيابي خطر، ايمني زيستي در صنعت فناوري زيستي ميکروبي، قوانين ايمني زيستي و … بخشي از تأليفات وي است.

تدوين چارچوب ملي ايمني زيستي، بهينه سازي توليدامولسان توسط اسينتو باکتر کالکو استيکوس، جدا سازي ميکروارگانيسم‌هاي مورد استفاده در ازدياد و برداشت از مخازن نفت به روش ميکروبي، پايش کشند قرمز در آب‌هاي ساحلي استان هرمزگان (بررسي سيانوباکترهاي منطقه)، شناسايي و بررسي نوسانات ماهيانه داينوفلاژله‌ها در آب‌هاي ساحلي خليج فارس، جداسازي ميکروب‌هاي احيا کننده سولفات از چاه‌هاي نفت، غربالگري ميکروارگانيسم‌هاي مورد استفاده در سبک‌سازي ته مانده برج تقطير در خلاء و سبک‌سازي ميکروبي ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه به روش بيوتکنولوژي بخشي از جمله طرح‌هاي تحقيقاتي وي در اين سال‌ها بوده است.

پيش از اين، زکريا يازرلو، عهده‌دار معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست بود.

Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …