«چوگان» را دریابیم تا نصیب دیگران نشود


«چوگان» را دریابیم تا نصیب دیگران نشود

بار دیگر میراثی ایرانی در خطر ثبت به نام کشوری دیگر قرار گرفته‌است. ”چوگان” ورزشی ایرانی است که این روزها کشور آذربایجان برای ثبت جهانی آن گام‌های بلندی برداشته و تا زمانی که مسئوان میراث فرهنگی گوشه چشمی به آن نداشته باشند، میراثی دیگر از ایران به نام کشوری دیگری ثبت می‌شود.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …