نمایش 189 فونت فارسی و عربی در سرو نقره‌ای 92


نمایش 189 فونت فارسی و عربی در سرو نقره‌ای 92

نمایشگاه سرو نقره‌ای 92 با تمرکز بر معرفی فونت‌های فارسی جدید، 189 فونت فارسی و عربی را به نمایش خواهد گذاشت. در این میان 164 طراح گرافیک در بخش اصلی این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

 

Check Also

معرفی نقاشان زن نامدار به بهانه روز جهانی طراحی و نقاشی

 ۱۶ می برابر با ۲۶ اردیبهشت ماه، روز جهانی طراحی و نقاشی اعلام شده است. …