«پنجه تار» منتشر شد


با مقدمه ای از حسین علیزاده

«پنجه تار» منتشر شد

کتاب «پنجه تار» به نگارش سعید محمدی از سوی انتشارات چنگ منتشر شد. این کتاب مشتمل بر پنج فصل با عنوان های موسیقی نظری، معرفی تار، بخش عملی، تاریخچه و تمرین برای ساز تار است.

 

Check Also

معرفی نقاشان زن نامدار به بهانه روز جهانی طراحی و نقاشی

 ۱۶ می برابر با ۲۶ اردیبهشت ماه، روز جهانی طراحی و نقاشی اعلام شده است. …