ایرانگرد نیوز

بلاتکلیفی بخش خصوصی برای شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری


بلاتکلیفی بخش خصوصی برای شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری

با وجود آنکه مسئولان گردشگری بر شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی تاکید دارند اما آنجا که باید حرف‌ها و وعده‌ها به مرحله ظهور برسد کاری از پیش نمی‌رود چنانکه بخش خصوصی گردشگری در بلاتکلیفی درخصوص همکاری بخش دولتی برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی مانده‌است.

خروج از نسخه موبایل