تضعیف مرکز فنون به بهانه خصوصی سازی


تحلیلگران صنعت هوایی معتقدند:

تضعیف مرکز فنون به بهانه خصوصی سازی

کارشناسان و تحلیلگران صنعت حمل و نقل هوایی کشور معتقدند که شرکت فرودگاه‌ها با بهانه واگذاری این مرکز به بخش خصوصی نه تنها این مرکز را ضعیف کرده است بلکه اعتباری راکه حق این مرکز است اختصاص ندادند.

 

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …