ایرانگرد نیوز

دومین گردهمایی مسئولین کمیته های گردشگری ورزشی برگزار می شود


دومین گردهمایی مسئولین کمیته های گردشگری ورزشی برگزار می شود

دومین گردهمایی مسئولین کمیته های گردشگری ورزشی و کارشناسان ادارات کل میراث فرهنگی استان ها و مناطق آزاد، فردا، 30 مهر ماه با حضور معاون گردشگری کشور، معاون وزیر ورزش و جوانان و روسای فدراسیون های ورزش های همگانی، پهلوانی و باستانی در محل همایش های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می شود.

خروج از نسخه موبایل