سیلی گاوخونی و دریاچه ارومیه مسئولان را از خواب بیدار کرد


رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

سیلی گاوخونی و دریاچه ارومیه مسئولان را از خواب بیدار کرد

رئیس سازمان محیط زیست گفت: امروز دریاچه ارومیه و تالاب گاوخونی چنان سیلی به محیط زیست زده است که همه مسئولان کشور را از خواب بیدار کرده و به تلاطم انداخته است.

Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …