بازبینی دور اول بخش “نسل نو” جشنواره تئاتر فجر کامل شد

به گزارش ایرانگرد نیوز، انتخاب آثار بخش نسل نو (در قسمت تقاضای حضور در جشنواره با ارائه فیلم اثر) متشکل از فریندخت زاهدی، محمد باقر قهرمانی و حسین کیانی از بین 50 فیلم رسیده، 8  اثر را برگزید.
1. “اپیدمی طاعون” نویسنده و کارگردان: امیر رجبی

2. “افسوس خوار” نویسنده: مهدی کوشکی، کارگردان: مصطفی کوشکی

3. “سندباد نامه به روایت شبانه‌های شهرزاد” نویسنده: صحرا رمضانیان و حامد امان‌پور قرایی، کارگردان: پویان عطایی، اصفهان

4. “عاشقانه زال” نویسنده: حسین زنگنه، کارگردان: علی اصغر ثلاثی

5. “فاوست به روایت شرق” نویسنده: مریم رها، کارگردان: مریم میر عبادی و مریم رها

6. “مثل تو وقتی که خوابی” نویسنده: مونا محمودزاده، کارگردان: سیده شکوفه طاهری

7. “موومان” نویسنده: محمد زارعی، کارگردان: مرتضی غفاری

8. “نمیخوای دیگه بخندی؟” نویسنده و کارگردان: سعید رمضانیان
آثار پذیرفته شده در این بخش از هفتم آذر ماه 1392 به صورت زنده مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

 

Check Also

معرفی نقاشان زن نامدار به بهانه روز جهانی طراحی و نقاشی

 ۱۶ می برابر با ۲۶ اردیبهشت ماه، روز جهانی طراحی و نقاشی اعلام شده است. …