ایرانگرد نیوز

برگزاری دومین گردهمایی مسئولین کمیته های گردشگری ورزشی

برگزاری دومین گردهمایی مسئولین کمیته های گردشگری ورزشی

دومین گردهمایی مسئولین کمیته های گردشگری ورزشی و کارشناسان ادارات کل میراث فرهنگی استان ها و مناطق آزاد،30 مهر ماه با حضور معاون گردشگری کشور، معاون وزیر ورزش و جوانان و روسای فدراسیون های ورزش های همگانی، پهلوانی و باستانی در محل همایش های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دومین گردهمایی مسئولین کمیته های گردشگری ورزشی سراسر کشور با هدف ایجاد تعامل و ارتباط دو سویه میان ادارات کل میراث فرهنگی  و ورزش و جوانان استان ها و همچنین دستیابی به راهکارهای اجرایی توسعه گردشگری ورزشی در کشور برگزار خواهد شد.

نشست مذکور در دو بخش سخنرانی و برگزاری پنل های تخصصی با محوریت توسعه گردشگری ورزشی و ارائه راهکارهای لازم پیش خواهد رفت و درباره موضوعاتی همچون چگونگی تعامل هر چه بیشتر میان معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و وزارت ورزش و جوانان، گردشگری ورزشی و نقش آن در توسعه صنعت گردشگری کشور، شناخت ظرفیت های بخش های خصوصی فعال در این حوزه و نیز ارائه راهکارهای لازم جهت بهره مندی هر چه بیشتر از بستر های مساعد رشد این شاخه از گردشگری در کشور بحث و تبادل نظر خواهد شد.

همچنین در حاشیه دومین گردهمایی مسئولین کمیته های گردشگری ورزشی سراسر کشور تقدیر از کمیته های فعال گردشگری ورزشی در استان ها، رونمایی از اتوماسیون اداری انجمن گردشگری ورزشی کشور جهت تسریع امور اداری تعریف شده و نیز اجرای نمادین ورزش های باستانی و پهلوانی انجام خواهد گرفت.

گفتنی است بخش سخنرانی های نشست مذکور طی ساعات 9 الی 12برگزار می شود و پنل های تخصصی گردشگری ورزشی تا ساعت 17 ادامه خواهد داشت.

خروج از نسخه موبایل