گردشگری ورزشی مکمل توسعه گردشگری استمعاون گردشگری کشور:


گردشگری ورزشی مکمل توسعه گردشگری است

دومین گردهمایی مسئولین کمیته های گردشگری ورزشی با امضای تفاهم نامه برای تاسیس رشته تحصیلی گردشگری ورزشی در دانشگاه علمی کاربردی همراه شد و معاون گردشگری از این حوزه به عنوان مکملی برای توسعه گردشگری نام برد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …