آمادگی ایران برای کمک به برگزاری کنفرانس بازسازی سوریهوزیر راه و شهرسازی اعلام کرد:


آمادگی ایران برای کمک به برگزاری کنفرانس بازسازی سوریه

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: «ایران برای کمک به برگزاری کنفرانس بازسازی سوریه در زمان مناسب آمادگی دارد تا این مساله به بهترین نحو برگزار شود و این کنفرانس بین‌المللی می تواند در بازسازی سوریه موثر باشد.»

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …