ایرانگرد نیوز

معرفی 15 نمایش منتخب جشنواره آیینی سنتی


نمایش‌هایی که برای اجرا پیشنهاد شدند

معرفی 15 نمایش منتخب جشنواره آیینی سنتی

 

15 نمایش اجراشده در شانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی از سوی ستاد برگزاری، برای اجرای عمومی، به مرکز هنرهای نمایشی معرفی و پیشنهاد شد.

 

خروج از نسخه موبایل