4 تا 10 آبان هفته رستورانگردی برای ایران


4 تا 10 آبان هفته رستورانگردی برای ایران

توجه اصناف گردشگری به توسعه این حوزه به جایی رسیده‌است که رستورانداران هفته رستورانگردی برگزار می‌کنند و به مراجعان تخفیفات خاص ارائه می‌دهند. در این میان 4 تا 10 آبان ماه به عنوان هفته رستورانگردی ایران معرفی شده‌است.

 

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …