اروميه و ريزگردها اولويت همکاري زيستمحيطي ايران و سازمان ملل


به گزارش خبرگزاري مهر، در اين ديدار که درسازمان حفاظت محيط زيست صورت ، دکتر معصومه ابتکاربه روابط بسيار خوب جمهوري اسلامي ايران و به تبع آن سازمان حفاظت محيط زيست با سازمان ملل متحد علي الخصوص دفتر UNDP تهران اشاره و سپس به تشريح اقدامات انجام شده از سوي کشورمان در خصوص موضوعات مهم و طرح هاي اولويت دار زيست محيطي در کشور پرداخت.

وي در اين ديدار با بيان برخي از دلايل و مشکلاتي که درياچه اروميه دچار آن گرديده ،(تغييرات آب و هوا و خشکسالي) پرداخت و سپس تصميمات فوريتي اتخاذ شده از سوي دولت براي نجات درياچه را اروميه بازگو کرد.

ابتکاردر خصوص نجات درياچه اروميه ازمعاون دبير کل سازمان ملل متحد و حمايت هاي جدي اين نهاد بين المللي براي کمک هاي علمي وفني و مالي براي نجات اين درياچه راخواستار شد.

هلن کلارک نيز درپاسخ ضمن ابراز خرسندي براي حضور درايران از وضعيت پيش آمده براي درياچه اروميه ابراز تاسف کرد وگفت؛ سازمان ملل براي حمايت از طرحهاي کشورمان در راستاي نجات درياچه اروميه اعلام آمادگي دارد.

درادامه اين ديدار موضوع گرد وغبار دومين مبحثي بود که بين طرفين مورد مذاکره قرار گرفت.

ابتکار بااشاره به وضعيت بحراني ايجاد شده در کشورمان به واسطه بروز پديده گرد وغبار و دلايل ايجادآن اظهارداشت ، اين پديده که از سوي کشورهاي همسايه چون عراق وارد ايران مي شود هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي زيادي را براي کشور ايجاد کرده و در بخش کشاورزي نيز خسارت هاي زيادي را به کشور تحميل کرده است.

رييس سازمان حفاظت محيط زيست همچنين از اقدامات کشورمان در بعد ملي و بعد منطقه اي و بين المللي براي کنترل پديده گرد وغبار را تشريح کردو گفت؛ طرح هاي کنترل بيابان در ايران بسيار موفق بوده و اقدامات کشورمان از سوي نهاد هاي بين المللي مورد تقدير وتشکر قرار گرفته است وايران آمادگي کامل براي گذاشتن تجربيات خود دراختيار کشورهاي منطقه رادارد.

در اين خصوص ابتکار به نياز تقويت همکاري هاي بين المللي و منطقه اي با حمايت جدي سازمان ملل متحد و ساير نهاد هاي وابسته به اين نهاد بين المللي تاکيدکرد.

هلن کلارک اظهار داشت فعاليت هاي جمهوري اسلامي ايران در راستاي کنترل پديده گرد وغبار قابل تقدير است وسازمان ملل آمادگي کامل براي همکاري با ايران در راستاي تقويت همکاري هاي ميان کشورهاي منطقه براي مقابله وکنترل گرد وغبار را دارد.

در ادامه معاون رييس جمهور ورييس سازمان حفاظت محيط زيست به پروژه هاي بين المللي مشترک بين جمهوري اسلامي ايران و UNDPاشاره کرد واظهار داشت طرح ها و پروژه هاي متعددي ميان ايران و سازمان ملل در زمينه هاي مختلف به خصوص محيط زيست تعريف شده و درحال اجراست و لازم است سازمان ملل وبانک جهاني حمايت هاي جدي براي افزايش منابع مالي اين گونه پروژه ها را به عمل آورد.

وي افزود با توجه به اينکه بيشتر حمايت مالي بين المللي از اين پروژه ها از سوي صندوق تسهيلات جهاني محيط زيست GEFتامين مي گرددگفت ،GEF مي بايستي حمايت خوداز طرح هاي زيست محيطي را افزايش دهد.

هلن کلارک از تحريم هاي اجرا شده برعليه کشورمان ابراز تاسف کرد و قول مساعد براي حمايت هاي سازمان ملل از پروژه هاي زيست محيطي ايران را داد.

معاون رئيس جمهور ، اعلام آمادگي کشورمان براي گذاشتن تجربيات مفيد در راستاي حفاظت از محيط زيست در اختيار ساير کشورهاي منطقه با همکاري سازمان ملل تاکيدکرد.

هلن کلارک نيز ضمن استقبال از پيشنهاد، آمادگي سازمان ملل براي همکاري با ايران واستفاده از تجربيات کشورمان تصريح کرد؛ ما به حمايت هاي جدي تهران در راستاي تقويت همکاري هاي منطقه اي وبين المللي با هدف حفاظت از محيط زيست نياز مبرم داريم و اقدامات درحال انجام از سوي جمهوري اسلامي ايران در راستاي حفاظت محيط زيست قابل توجه است، بايد اين تجربيات ميان کشورهاي منطقه منتقل گردد.

در پايان ملاقات موضوع شاخص هاي توسعه انساني مورد گفتگو طرفين بود.

دراين خصوص هلن کلارک اظهار داشت؛ جمهوري اسلامي ايران بر اساس گزارش هاي تهيه شده از سوي UNDPرتبه دوم را در جهان کسب کرده است و ميانگين رشد شاخص توسعه انساني درجهان 69 صدم درصد است درحالي که رشد اين شاخص در ايران 3/1درصد ارزيابي شده است دوره اين بررسي ها از سال1992تاکنون بوده که اين اقدام بسيار قابل تقدير است.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …