ایرانگرد نیوز

از خبرساز شدن قلیان و چوگان تا بازگشت حجاج


گردشگری در هفته ای که گذشت؛

از خبرساز شدن قلیان و چوگان تا بازگشت حجاج

گردشگری در هفته گذشته با صحبت از چرایی ممنوعیت کشیدن قلیان برای خانم‌ها و مسائلی‌ که هتلداران با آن روبه‌رو هستند داغ شد. در این میان با وجود برگزاری گردهمایی گردشگری ورزشی، چوگان که ورزشی ایرانی است در حال ثبت به نام کشور آذربایجان قرار گرفت. معرفی و پلمپ دفاترخدمات مسافرتی غیر مجاز، باقی ماندن انحصار سمگا بر 40 درصد هتل‌ها، بازگشت جحاج به ایران و فوت 15 زائر در تمتع 92 از دیگر خبرهای گردشگری بودند.

خروج از نسخه موبایل