خوشا تهران … یک خاطره است


سید محمد بهشتی در جشن تهران، از تهران می‌گوید

خوشا تهران … یک خاطره است

اول آبان، جشن تهران بود. جشنی برای شهری که طی چند دهه گذشته، خاطرات خود را یکی یکی از دست می دهد. موسسه تهران بر آن شده است که تمنای تهران پر خاطره را بکند. تهرانی که شاید روزی بتوان برای آن خواند: «خوشا تهران و وضع بی مثالش.» در این جشن سید محمد بهشتی، مشاور ارشد سازمان میراث فرهنگی، بحث مهمی را در مورد «جایی بودن» و «چیزی بودن» شهر مطرح کرد. شاید بتوان این بحث را از مهمترین مسایلی یاد کرد که تا کنون در مورد تهران فراموش شده است

 

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …