تجاوز به حریم کاخ گلستان در شورا بررسی می‌شود


حساسیت شورای شهر درباره بناهای تاریخی:

تجاوز به حریم کاخ گلستان در شورا بررسی می‌شود

ساخت و ساز در حاشیه بناهای تاریخی تهران در آخرین مرحله به جان کاخ گلستان افتاده است. گویا اگر سازمان میراث فرهنگی و شهرداری فکری برای این ساخت و ساز نکنند احتمال خارج‌شدن کاخ گلستان از فهرست آثار جهانی خارج خواهد شد. شورای شهر هفته گذشته نشان داد نسبت به بناهای تاریخی تهران حساس است. محمدمهدی تندگویان در شورا از تخلف‌های شهرداری در« خانه عین‌الدوله» پرده برداشت. او در ضمن قول پیگیری ماجرای کاخ گلستان را هم داده است.

 

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …