ایرانگرد نیوز

حفظ میراث تاریخی تهران نیازمند کار بیشتر است


علیرضا انصاری :

حفظ میراث تاریخی تهران نیازمند کار بیشتر است

تهران با هویت خودش نامهربان است. آثار تاریخی و بناهای ارزشمند پایتخت در معرض ساخت و سازهایی قرار دارند که موجودیت آنها را تهدید می‌کنند. ثبت این بناها در فهرست آثار ملی هم گاهی نمی‌تواند مانع از آسیب‌دیدن‌اشان شود. مدیران شهر تهران هم در آسیب‌رساندن به این آثار بی‌تقصیر نیستند. حالا برخی اعضای شورای شهر جدید تهران می‌گویند عزم جدی برای حفاظت از بناهای تاریخی تهران دارند.

خروج از نسخه موبایل