سیاست قطعی سازمان میراث فرهنگی جبران نواقص گذشته استرئیس سازمان میراث فرهنگی خبر داد:


سیاست قطعی سازمان میراث فرهنگی جبران نواقص گذشته است

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان این‌که طرح‌های عمرانی غیرکارشناسی سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی دیگر سازمان‌ها طی سال‌های اخیر منجر به تخریب آثار تاریخی زیادی شده ابراز کرد: «سیاست قطعی سازمان میراث فرهنگی جبران نواقص گذشته و توسعه همکاری با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی داخلی و خارجی است.»

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …