ایرانگرد نیوز

يک فاجعه زيست محيطي ديگر در راه است؟


به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرضا کرباسي در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اين مطلب گفت: بر اساس توافق جديد با با وزارت نيرو و با توجه به اينکه استفاده از آب شيرين‌کن‌ها در درياي خزر موجب افزايش غلظت نمک در اين درياچه به ميزان 32.5 ميليون تن در سال مي شود، قرار شد تا زمانيکه دستورالعمل هاي علمي براي اين اقدام مصوب نشود، ساخت آب شيرين‌کن‌ها متوقف شود.

به گفته وي، در حال حاضر ميزان شوري درياي خزر 13 گرم نمک به ازاي هر ليتر است و از آنجايي که قرار است 250 ميليون متر مکعب آب در سال از اين درياچه به سمنان منتقل شود، لذا با توجه به اينکه به ازاي شيرين کردن هر ليتر آب 13 گرم نمک به درياچه بازگردانده مي شود، در طول سال و براي 250 ميليون متر مکعب ميزان نمک چيزي حدود 32.5 ميليون تن خواهد شد که براي اکوسيستم خزر چنين شوري فاجعه به بار مي آورد.

کرباسي اظهار داشت: در توافق اخير قرار شد در وهله اول ضرورت اين انتقال جنبه هاي اقتصادي اين اقدام در مسائل زيست محيطي که در پي اين انتقال ايجاد مي شود، بررسي شده و در نهايت اگر از جميع جوانب انتقال آب از خزر به سمنان مثبت ارزيابي شد، بايستي اين انتقال بر اساس دستورالعمل علمي و بر مبناي تخليه تلخ‌آب‌ها اجرايي شود.

معاون دريايي سازمان محيط زيست تصريح کرد: اين دستورالعمل به صورت شفاهي براي مسئولان وزارت نيرو توضيح داده، اما اگر لازم باشد دستورالعمل کتبي براي تهيه حوضچه هاي تبخير به گونه‌اي که نمک حاصل از شيرين کردن آب، جمع آوري شده و به درياي خزر تخليه نشود، در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
:: دانلود فایل ضمیمه ()خروج از نسخه موبایل