ایرانگرد نیوز

برنامه ریزی برای ساماندهی مسائل زنان ،خانواده و جوانان در سازمان میراث فرهنگی

برنامه ریزی برای ساماندهی مسائل زنان ،خانواده و جوانان در سازمان میراث فرهنگی

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری از برنامه ریزی برای  ساماندهی مسائل حوزه زنان و خانواده و تعامل با جوانان در حوزه های تخصصی این سازمان خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری امین عارف نیا گفت:در آخرین جلسه شورای معاونان سازمان،مشاور رییس سازمان در امور زنان، خانواده و جوانان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت زنان و جوانان شاغل در سازمان از برنامه های در دست اقدام برای جلب مشارکت فعال این دو قشر در برنامه های سازمان خبر داد.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری افزود: اعضای شورای معاونان نیز در ادامه بر ضرورت  توجه به مسائل حوزه پرسنل جوان و بانوان این سازمان و بهره گیری مناسب از همه ظرفیت ها برای رفع نواقص و کاستی‌های گذشته تاکید کردند.

عارف نیا به ضرورت برنامه ریزی جامع نگردر مسائل مربوط به جوانان و بانوان سازمان میراث اشاره و خاطرنشان کرد: رییس سازمان معتقد است اگر ظرفیت‌های موجود در این زمینه شناسایی و در جهت تخصصی استفاده شود گام بزرگی در ساماندهی امور برداشته شده و سازمان در نیل به اهداف خود موفق تر خواهد بود.

خروج از نسخه موبایل