برنامه های نجفی در سازمان میراث فرهنگی زمان لازم دارد


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

برنامه های نجفی در سازمان میراث فرهنگی زمان لازم دارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم اگرچه می گوید پس از حضور نجفی در سازمان میراث فرهنگی تحول خاصی در این سازمان صورت نگرفته است، اما تاکید دارد برنامه های نجفی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری زمان لازم دارد و برای به ثمر نشستن آنها باید بیشتر منتظر ماند.

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …