شورای عالی آب و شورای عالی محیط زیست تشکیل می شود


به ریاست حسن روحانی؛

شورای عالی آب و شورای عالی محیط زیست تشکیل می شود

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران صبح امروز در چهارمین کنگره سراری خانه کشاورز از تشکیل شورای عالی آب و شورای عالی محیط زیست خبر داد. ریاست این دو شوراهای عالی بر عهده خود او خواهد بود.

Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …