وابستگی فزاینده گردشگری امارات به عربستان سعودی


وابستگی فزاینده گردشگری امارات به عربستان سعودی

نقش گردشگران سعودی در اقتصاد وابسته به تجارت و توریسم امارات بیشتر و بیشتر م‎ شود.

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …