اعضای شورای مرکزی کانون برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان مشخص شدند

به گزارش ایرانگرد نیوز، در این مجمع پس از ارائه گزارش شورای مرکزی پیشین و برگزاری انتخابات و شمارش آرا از میان 103 رای، مصطفی احمدی با 99 رای رتبه اول را به خود اختصاص داد.

آناهید آباد با 95 رای، مریم هژیروند با 84 رای، کاوه سجادی حسینی با 65 رای، مهدی لطیفی با 59 رای، احد صادقی با 45 رای و کاوه صباغزاده با 42 رای، نفرات دوم تا هفتم شدند. در این مجمع  همچنین ژرژ هاشم‌زاده با 63 رای بازرس اصلی کانون شد.

مسعود میمی با 37 رای و جمال سید حاتمی با32 رای به عنوان دو عضو علی البدل شورای مرکزی انتخاب و سهیل رحیمی با 29 رای به عنوان بازرس علی البدل کانون انتخاب شدند.

 

Check Also

معرفی نقاشان زن نامدار به بهانه روز جهانی طراحی و نقاشی

 ۱۶ می برابر با ۲۶ اردیبهشت ماه، روز جهانی طراحی و نقاشی اعلام شده است. …