ایرانگرد نیوز

بررسی معماری دوره غزنویان در فرهنگستان هنر

به گزارش ایرانگرد نیوز، معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر طی فراخوانی از اندیشمندان و پژوهشگران دعوت به عمل آورده تا با ارسال مقاله و شرکت در سلسله نشست‌هایی تخصصی به بازخوانی تاریخ هنر ایران بپردازند.

 

نخستین سلسله نشست از این مجموعه به بازخوانی فرهنگ و هنر ایران در دوره غزنویان اختصاص یافته است. در نشست تخصصی معماری و تزئینات وابسته به آن، وجوه مختلف معماری دوره غزنویان و تزئینات وابسته به آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

محورهای پژوهشی این نشست شامل ویژگی‌های معماری و شهرسازی دوره غزنوی، فنون و مواد ساختمانی معماری غزنوی، تاثیر سنت‌های معماری غزنوی بر معماری غوریان، سلجوقیان و …، تزئینات وابسته به معماری در این دوره، هنرمندان، استادکاران، حامیان و بانیان آثار معماری و مولفه‌ها، عوامل و زمینه‌های شکل‌دهنده به معماری و شهرسازی این دوره تاریخی می‌شود.

 

زمان برگزاری نشست‌ها، اسفند 92 اعلام شده و مهلت ارسال آثار تا 25 آذر ماه سال جاری است. نتایج حاصل از این نشست‌ها به عنوان سند و منبعی علمی و پژوهشی منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

 

خروج از نسخه موبایل