یک بنای بزرگ هخامنشی، از دوره کوروش کشف شد

یک بنای بزرگ هخامنشی، از دوره کوروش کشف شد

بنایی بزرگ از دوره هخامنشیان در نزدیکی تخت جمشید کشف شده‌است. باستان‌شناسان معتقدند این بنا که در دوره کوروش ساخته شده، احتمالا نیایشگاهی از دوره هخامنشیان بوده که به دست هنرمندان بابلی پدیدی آمده‌است. شاهد این امر کشف آجر‌های منقوش لعابدار به نقش موشخوشو، نماد مردوک، خدای بابلیان است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …