20 درصد رویشگاه های زاگرس در تسخیر «مرگ ناگهانی بلوط»

وضعیت رویشگاه های زاگرس بحرانی تر می شود

20 درصد رویشگاه های زاگرس در تسخیر «مرگ ناگهانی بلوط»

 

زوال و خشکیدگی جنگل های زاگرس از حدود 5 سال پیش آغاز شد که به مرگ ناگهانی بلوط معروف شد. بررسی ها حاکی از آن است که این معضل بیش از 20 درصد رویشگاه های بلوط را نابود کرده است.

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …