روحاني شخصا براي کاهش ريزگردها آستين بالا مي زند

معصومه ابتکار در اولين جلسه کارگروه کاهش آلودگي هواي شهر تهران، همچنين اظهار کرد: اين جلسه براي ايجاد يک اراده ملي براي حل معضل آلودگي هواي شهر تهران برگزار شده است و اميدواريم بتوانيم با يک پشتوانه قوي و با حضور همه دستگاه‌هاي مرتبط با آلودگي هوا اين معضل جدي پايتخت را که اکنون در بسياري از شهرهاي ديگر هم وجود دارد حل کنيم.

وي ادامه داد: آلودگي هوا به عنوان يکي از معيارهاي کيفيت زندگي در شهر تهران در اين جلسه به صورت جدي دنبال مي‌شود؛ اما آثار آن براي کل کشور بوده و دستاوردهاي آن در ديگر نقاط نيز استفاده خواهد شد.

به گزارش ایرانگرد نیوز ابتکار اين کارگروه را پنجمين کارگروه کاهش الودگي هوا در دوران مديريتش خواند و افزود: اولين جلسه کارگروه کاهش الودگي هوا در استان البرز سپس در شهرهاي اراک، اصفهان و اهواز برگزار شد که نتايج آن در گزارش 100 روزه دولت تدبير و اميد ارائه خواهد شد.

معاون رييس جمهور تاکيد کرد: موضوع محيط زيست براي دکتر روحاني و دولت تدبير و اميد از اولويت زيادي برخوردار بوده و در عهد و پيماني که اعضاي دولت در مجلس بستند اين محور بسيار پررنگ ديده شده است که نشان مي‌دهد برنامه کاهش آلودگي هوا يک پشتوانه عالي دارد.

رييس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينکه از نظر آلودگي هوا در رده بندي‌هاي جهاني وضعيت خوبي نداريم، افزود: اهواز رتبه آلوده ترين شهر جهان را مطابق با طبقه بندي سازمان بهداشت جهاني کسب کرده و اکنون معضلات جديدي مانند ريزگردها به مسئله آلودگي هواي کلان شهرها افزوده شده است که به نظر مي‌رسد با يک پديده در حال تغيير مواجه شده‌ايم و نيازمند تجديد قوا و بازنگري برنامه‌هاي پيشين هستيم.

ابتکار با بيان اينکه مسئوليت دبيري اين کارگروه با مدير کل محيط زيست استان تهران است، افزود: با رويکردي که دولت نسبت به اين موضوع دارد و توجه به آثار و تبعات بهداشتي اجتماعي و اقتصادي آلودگي هوا تمام دستگاه‌ها مانند شهرداري‌ بايد بتوانند در چارچوب برنامه جامع کاهش آلودگي هوا ايفاي نقش کنند تا شتابي که بايد براي حرکت در حل اين موضوع داشته باشيم ايجاد شود.

دستگاه‌ها مسئوليت کاهش آلودگي هوا را به گردن يکديگر نياندازند

وي تصريح کرد: اگر همه دستگاه‌ها مسئوليت کاهش آلودگي هوا را به گردن يکديگر بياندازند در اجراي برنامه‌ها با تاخير جدي مواجه مي‌شويم و کاري از پيش نخواهيم برد.

ابتکاربا بيان اينکه ريزگردها در کشور ما در اکثر مواقع منشا بين المللي دارند، افزود: طي يک ماه اخير ريزگردها در چند نوبت منشا داخل استاني داشته و متاثر از مديريت نادرست سرزمين است.

هفته آينده موضوع ريزگردها با حضور رييس جمهور بررسي مي‌شود

رييس سازمان حفاظت محيط زيست تاکيد کرد: در سطح بين المللي نيز سازمان حفاظت محيط زيست با دستگاه‌هاي مسئول موضوع کنترل کانون‌هاي منشا ريزگرد را دنبال خواهد کرد و در جلسه شوراي عالي محيط زيست که هفته آينده با حضور رييس جمهور تشکيل خواهد شد موضوع ريزگردها را به صورت جدي دنبال مي‌کنيم.

وي با بيان اينکه بايد براي حل معضل ريزگردها نگاه کارشناسي و علمي داشته باشيم، افزود: بايد از اقدامات نمايشي و تبليغاتي پرهيز کنيم چرا که مردم نتيجه واقعي مي‌خواهند.

معاون رييس جمهور تاکيد کرد: همه مي‌دانند که معضل آلودگي هوا به صورت تدريجي بهبود پيدا کرده و نمي‌توان يک شبه به نتيجه دست يافت و تنها کاري که مي‌توانيم در مواقع اضطراري انجام دهيم تعطيل کردن کارخانه‌ها و معادن اطراف شهرهاست.

وي با بيان اينکه با مسئول برنامه توسعه ملل متحد ساز و کار منطقه‌اي، براي مقابله با بيابان زايي و کنترل ريزگردها هماهنگي‌هايي انجام داده‌ايم، افزود: در هر صورت بايد در داخل کشور نيز با تامين حق آبه تالاب‌ها و کنترل معادن در اطراف شهرها از توليد ريزگرد در داخل کشور نيز جلوگيري کنيم.

ابتکار در خاتمه با بيان اينکه تمام مصوبات اين کارگروه جنبه ملي پيدا مي‌کند، افزود: گسترش حمل و نقل عمومي و توسعه مترو يکي از راهکارهايي است که مي‌تواند در کاهش آلودگي کلان شهرها بسيار موثر باشد.

 

Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …