«موسسه سینمایی مقاومت» را فقط شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند منحل کند

به گزارش ایرانگرد نیوز علی جنتی گفت: «موسسه سینمایی مقاومت» به طور کامل منحل نشده است بلکه اساسنامه آن مشکل دارد و در این اساسنامه هیات امنایی برای خود پیش‌بینی کردند که این هیات امنا مورد تائید ما نیست.

 
وی افزود: در این هیات امنا باید از شخصیت های حقیقی استفاده شود. این موسسه را فقط شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند منحل کند. همچنین این اساسنامه موسسه اشکال دارد که این را ما به هیات رسیدگی موسسات فرهنگی و هنری ارجاع داده ایم و باید یک مقام فرادستی اعضای هیئت امنا را مشخص کند.

 
وزیر ارشاد با اشاره به موارد مطروحه درباره خوانندگی زنان گفت: من در هیچ کنسرتی که بانوان در آن حضور داشتند شرکت نکرده ام. برخی مراجع اعتقاد دارند که فرقی بین تک خوانی و جمع خوانی خانم ها در کنسرت ها ندارد؛ اصل این است که اصول رعایت شود و مفسده انگیز نباشد.

 
به گفته جنتی؛ وزارت ارشاد به دنبال توقیف مطبوعات نیست و ما پیگیر این هستیم که بجز توقیف راه قانونی دیگری را پیدا کنیم.

 

 

 

Check Also

معرفی نقاشان زن نامدار به بهانه روز جهانی طراحی و نقاشی

 ۱۶ می برابر با ۲۶ اردیبهشت ماه، روز جهانی طراحی و نقاشی اعلام شده است. …