دستان نورمحمد درپور از نواختن دوتار بازماند

دستان نورمحمد درپور از نواختن دوتار بازماند

در حالیکه تنها چند روز از سکته قلبی و سپس مغزی ‘نورمحمد درپور’ دو‌تار‌نواز و خواننده منطقه تربت‌جام نمی‌گذرد اما به نظر می‌رسد وی به زودی با تشخیص مسوولان ‘ بیمارستان قائم مشهد’ ترخیص می‌شود. اگرچه که از دست دادن قدرت تکلم، بی حس شدن نیمی از بدن و ماندن یک شبانه‌روز در راهروی بیمارستان به دلیل کمبود تخت و تعداد بی‌شمار بیماران، تجربه ‘درپور’ در این روزها بود اما وی هم‌اکنون در یکی از اتاق‌های بیمارستان بستری است .

Check Also

معرفی نقاشان زن نامدار به بهانه روز جهانی طراحی و نقاشی

 ۱۶ می برابر با ۲۶ اردیبهشت ماه، روز جهانی طراحی و نقاشی اعلام شده است. …